Yargı Mevzuatı  
 

ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME FONU KURULMASINA DAİR KANUN
KABUL TARİHİ : 27/05/1988
KANUN NO : 3454
 
RESMİ G.TARİHİ : 04/06/1988
RESMİ G. NO : 19832
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 27
DÜSTUR SAYFA : 140
 

 

Madde  1 : AMAÇ
Madde  2 : FON TESİSİ
Madde  3 : FONUN KAYNAKLARI
Madde  4 : FONDAN YAPILACAK HARCAMALAR
Madde  5 : FONUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Madde  6 : MUAFİYETLER
Madde  7 : UYGULANMAYACAK KANUNLAR
Geçici Madde 1 :
Madde  8 : YÜRÜRLÜK
Madde  9 : YÜRÜTME