Milletlerarası Sözleşmeler  
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
KABUL TARİHİ : 27/05/1988
KANUN NO : 3456
 
RESMİ G.TARİHİ : 01/06/1988
RESMİ G. NO : 19829
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 27
DÜSTUR SAYFA : 140
 

 

Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 :
SÖZLEŞME METNİ