Milletlerarası Sözleşmeler  
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI ARASINDA GELİR VE SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
KABUL TARİHİ : 27/05/1988
KANUN NO : 3458
 
RESMİ G.TARİHİ : 01/06/1988
RESMİ G. NO : 19829
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 27
DÜSTUR SAYFA : 140
 

 

Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 :
SÖZLEŞME METNİ