Ticaret Mevzuatı  
4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNUN 4.ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN


KABUL TARİHİ : 28/05/1988
KANUN NO : 3462
 
RESMİ G.TARİHİ : 2/06/1988
RESMİ G. NO : 19830
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 27
DÜSTUR SAYFA : 115
 

 

Madde 1 :
Madde 2 :
Madde 3 :