Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
      
UZMAN JANDARMA KANUNU
     
KABUL TARİHİ : 28/05/1988
KANUN NO : 3466
 
RESMİ G.TARİHİ : 04/06/1988
RESMİ G. NO : 19832
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 27
DÜSTUR SAYFA : 0120
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde  1 : AMAÇ
Madde  2 : KAPSAM
Madde  3 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
HİZMETE ALINMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Madde  4 : KAYNAK
Madde  5 : YETİŞTİRME
Madde  6 : MESLEK İÇİ EĞİTİM VE İHTİSAS KOLLARI
Madde  7 : MECBURİ HİZMET
Madde  8 : GÖREV VE YETKİ
Madde  9 : SORUMLULUK
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZLÜK İŞLEMLERİ
Madde 10 : RÜTBELER
Madde 11 : BEKLEME SÜRELERİ
Madde 12 : NASIP, TERFİ
Madde 13 : SİCİL İŞLEMLERİ
Madde 14 : KIDEM VE KIDEM SIRASI
Madde 15 : AYIRMA
Madde 16 : İLİŞİK KESME
Madde 17 : AÇIĞA ÇIKARILAN, TUTUKLANAN VEYA FİRAR VE İZİN TECAVÜZÜNDE BULUNAN, CEZASI İNFAZ 
                 EDİLMEKTE OLAN UZMAN JANDARMALAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM
Madde 18 : ASTSUBAY OLMA HAKKI
Madde 19 : ATAMALAR
Madde 20 : İZİN VE SAĞLIK İŞLEMLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
Madde 21 : AYLIKLAR
Madde 22 : İLK ATANMADA AYLIĞA HAK KAZANMA
Madde 23 : ADAYLARIN HARÇLIĞI
Madde 24 : YOLLUK GİDERLERİ VE GÜNDELİKLER
Madde 25 : MAL BİLDİRİMİ
Madde 26 : EMEKLİLİK VE ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU İLE İLİŞKİLER
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 27 : KIYAFET
Madde 28 : ZATİ TABANCA
Madde 29 : KONUTTAN FAYDALANMA
Madde 30 : SOSYAL TESİSLERDEN FAYDALANMA
Madde 31 : ÖDÜLLER
Madde 32 : YÖNETMELİKLER
Madde 33 : GÖSTERGE TABLOSU
Madde 34 : ÖZEL YETKİ
Madde 35 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Madde 36 : YÜRÜRLÜK
Madde 37 : YÜRÜTME