Anayasa Mevzuatı  
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ 127 NCİ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 06/08/1988
KANUN NO : 3467
 
RESMİ G.TARİHİ : 13/08/1988
RESMİ G. NO : 19898
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 28
DÜSTUR SAYFA : 003
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 :