Seçim Mevzuatı  
 
23.5.1987 TARİH VE 3376 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN 
KABUL TARİHİ : 07/08/1988
KANUN NO : 3468
 
RESMİ G.TARİHİ : 13/08/1988
RESMİ G. NO : 19898
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 28
DÜSTUR SAYFA : 003
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 :
Madde  4 :