Seçim Mevzuatı  
 
22.4.1983 TARİH VE 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNA 27.6.1984 TARİH VE 3032 SAYILI KANUNLA EKLENEN EK 1 İNCİ MADDESİNE İKİ FIKRA EKLENMESİ HAKKINDA KANUN 
 
KABUL TARİHİ : 07/08/1988
KANUN NO : 3470
 
RESMİ G.TARİHİ : 13/08/1988
RESMİ G. NO : 19898
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 28
DÜSTUR SAYFA : 006
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 :