İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 
DEVLET MEMURLARI İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN AYLIKLARININ ÖDEME ZAMANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR 9.9.1987 TARİH VE 289 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULÜNE DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 28/09/1988
KANUN NO : 3472
 
RESMİ G.TARİHİ : 04/10/1988
RESMİ G. NO : 19949
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 28
DÜSTUR SAYFA : 007
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 :
Madde  4 :
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Madde  5 :
Madde  6 :