Bakanlıklar Mevzuatı  
 
ULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
KABUL TARİHİ : 28/09/1988
KANUN NO : 3474
 
RESMİ G.TARİHİ : 04/10/1988
RESMİ G. NO : 19949
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 28
DÜSTUR SAYFA : 009
 
 
Madde  1 :  
Madde  2 :  
Madde  3 :