Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
 
21.6.1927 TARİHLİ VE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 12/10/1988
KANUN NO : 3478
 
RESMİ G.TARİHİ : 25/10/1988
RESMİ G. NO : 19970
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 28
DÜSTUR SAYFA : 024
 
 
Madde  1 :  
Madde  2 :  
Madde  3 :  
Madde  4 :  
Madde  5 :