Mevzuatı  
 
3268 SAYILI KANUN İLE 3347 SAYILI 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 2954 SAYILI
KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 12/10/1988
KANUN NO : 3479
 
RESMİ G.TARİHİ : 28/10/1988
RESMİ G. NO : 19973
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 28
DÜSTUR SAYFA : 024
 
 
Madde  1 :  
Madde  2 :  
Madde  3 :  
Madde  4 :  
Madde  5 :