Asker ve Emniyet Mevzuatı  
 
MALÛLLER İLE ŞEHİT DUL VE YETİMLERİNE TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNDE SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 13/10/1988
KANUN NO : 3480
 
RESMİ G.TARİHİ : 16/10/1988
RESMİ G. NO : 19961
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 28
DÜSTUR SAYFA : 24
 
 
 
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde   2 : PAYLARIN TOPLANMASI 
Madde   3 : FAYDALANACAKLAR 
Madde   4 : ÖDEME ESASLARI 
Madde   5 : BAYİLİK 
Madde   6 : YETKİ 
Madde   7 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 
Madde   8 : YÜRÜRLÜK 
Madde   9 : YÜRÜTME