Bakanlıklar Mevzuatı  
 
İDARİ USUL VE İŞLEMLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ YETKİ KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 20/10/1988
KANUN NO : 3481
 
RESMİ G.TARİHİ : 25/10/1988
RESMİ G. NO : 19970
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 28
DÜSTUR SAYFA : 27
 
 
 
Madde   1 : AMAÇ  
Madde   2 : KAPSAM 
Madde   3 : İLKELER 
Madde   4 : YETKİ SÜRESİ 
Madde   5 :  
Madde   6 :