Bakanlıklar Mevzuatı  
 
4353, 5539, 6200 VE 6760 SAYILI KANUNLARDA YER ALAN PARASAL SINIRLARIN SAPTANMASINA İLİŞKİN 11.12.1978 TARİH VE 17 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 26/10/1988
KANUN NO : 3484
 
RESMİ G.TARİHİ : 05/11/1988
RESMİ G. NO : 19980
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 28
DÜSTUR SAYFA : 0034
 
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 :