İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 
4792 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULÜ HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 26/10/1988
KANUN NO : 3485
 
RESMİ G.TARİHİ : 05/11/1988
RESMİ G. NO : 19980
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 28
DÜSTUR SAYFA : 0035
 
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 :