İş Mevzuatı  
 
 
  
6831 SAYILI ORMAN KANUNUNDA, 1475 SAYILI İŞ KANUNUNDA, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUNDA VE 2926 SAYILI TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA VE BU KANUNDAKİ BAZI CEZALARIN İDARİ CEZAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DAİR KANUN
 
 
KABUL TARİHİ : 03/11/1983
KANUN NO : 3493
 
RESMİ G.TARİHİ : 11/11/1988
RESMİ G. NO : 19986
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 28-1
DÜSTUR SAYFA : 0143
 
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 :  
Madde   5 : 
Madde   6 : 
Madde   7 : 
Madde   8 : 
Madde   9 : 
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 : 
Madde 13 : 
Madde 14 : 
Madde 15 : 
Madde 16 : 
Madde 17 : 
Madde 18 : 
Madde 19 : 
Madde 20 : 
Madde 21 : 
Madde 22 : 
Madde 23 : 
Madde 24 : 
Madde 25 : 
Madde 26 : 
Madde 27 : 
Madde 28 : 
Madde 29 : 
Madde 30 : 
Madde 31 : 
Madde 32 : 
Madde 33 : 
Madde 34 : 
Madde 35 : 
Madde 36 : 
Madde 37 : 
Madde 38 : 
Madde 39 : 
Madde 40 : 
Madde 41 : 
Madde 42 : 
Madde 43 : 
Madde 44 : 
Madde 45 : 
Madde 46 : 
Madde 47 : 
Madde 48 : 
Madde 49 : 
Madde 50 : 
Madde 51 : 
Madde 52 : 
Madde 53 : 
Madde 54 : 
Madde 55 : 
Madde 56 : 
Madde 57 : 
Madde 58 : 
Madde 59 : 
Geçici Madde :