belediye ve imar mevzuatı  
 
ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU 
 
KABUL TARİHİ : 11/01/1989
KANUN NO : 3516
 
RESMİ G.TARİHİ : 21/01/1989
RESMİ G. NO : 20056
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 26-1
DÜSTUR SAYFA : 0172
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde  1 :AMAÇ
Madde  2 :KAPSAM 
Madde  3 :İSTİSNALAR  
Madde  4 :TARİFLER  
Madde  5 :ULUSLARARASI TEMEL BİRİMLER  
Madde  6 :ULUSLARARASI BİRİMLERİN KULLANILMASI 
Madde  7 :MARKA KAYDI İLE TİP VE SİSTEMİN ONAYLANMASI  
Madde  8 :ULUSLARARASI ÖLÇÜ ÖRNEKLERİNİN KABULÜ  
İKİNCİ BÖLÜM
MUAYENE, DAMGALAMA VE YASAKLAR
Madde  9 :MUAYENELER
Madde 10 :TAMİR VE AYAR YETKİ BELGESİ 
Madde 11 :TAMİR VE AYAR ÜCRETLERİ  
Madde 12 :GÜMRÜK İŞLERİ  
Madde 13 :DAMGALAMA VEYA DAMGA YERİNE BELGE VERME  
Madde 14 :YASAKLAR 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 15 :İDARİ CEZALAR  
Madde 16 :ADLİ CEZALAR 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
Madde 17 :MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRETİ  
Madde 18 :ÖLÇÜLER VE AYAR FONU 
Madde 19 :YERİNDE MUAYENE GİDERLERİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 20 :KONTROL YETKİSİ
Madde 21 :BELEDİYE ÖLÇÜLER VE AYAR MEMURLUĞU
Madde 22 :KADRO TEMİNİ, ATAMA VE GÖREVLENDİRME
Madde 23 :YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR
Madde 24 :YÖNETMELİK
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Madde 25 :YÜRÜRLÜK
Madde 26 :YÜRÜTME