Milletlerarası Sözleşmeler  
 
AVRUPA İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİNİ KORUMA SÖZLEŞMESİNE EK 8 SAYILI PROTOKOLÜN ONAYLANMSINA UYGUN BULUNDUĞUNA DİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 12/04/1989
KANUN NO : 3526
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/04/1989
RESMİ G. NO : 20145
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 29
DÜSTUR SAYFA : 0253
 
 
 
Madde 1 :    
Madde 2 :  
Madde 3 : 
SÖZLEŞME METNİ