Milletlerarası sözleşme
 
3526 Sayılı AVRUPA İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİNİ KORUMA SÖZLEŞMESİNE EK 8 SAYILI PROTOKOLÜN ONAYLANMSINA UYGUN BULUNDUĞUNA DİR KANUN 
  

            Madde 1 - Türkiye tarafından Strasbourg’ da 4 Şubay 1986 tarihinde imzalanan Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesine Ek 8 Sayılı Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

            Madde 2  - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.