Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
       
HARP AKADEMİLERİ KANUNU
       
KABUL TARİHİ : 24/05/1989
KANUN NO : 3563
 
RESMİ G.TARİHİ : 31/05/1989
RESMİ G. NO : 20181
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 28
DÜSTUR SAYFA : 0289
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR
Madde  1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde  2 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde  3 : KURULUŞ VE KADRO
Madde  4 : HARP AKADEMİLERİNİN GÖREVLERİ
Madde  5 : KURULLAR VE GÖREVLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖĞRETİM ELEMANLARI
Madde  6 : ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREVLERİ
Madde  7 : ASKERİ ÖĞRETİM ELEMANLARI
Madde  8 : ÖĞRETİM ELEMANI İHTİYACININ KARŞILANMASI
Madde  9 : YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM
Madde 10 : HARP AKADEMİLERİNE GİRİŞ ESASLARI
Madde 11 : GİRİŞE ENGEL HALLER
Madde 12 : AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRELERİ
Madde 13 : KUVVET HARP AKADEMİLERİNDEN ÇIKARILMA VE ÇIKMA
BEŞİNCİ BÖLÜM
HAKLAR
Madde 14 : KURMAYLIĞIN ONAYLANMASI
Madde 15 : EĞİTİM MALZEMELERİ
Madde 16 :  ÖĞRETİM ELEMANLARININ HAKLARI
ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 17 : ASKERİ BİLİMLER ARAŞTIRMA MERKEZİ ÜYELERİ
Madde 18 : YABANCI ÜLKE HARP AKADEMİLERİNİ BİTİRENLER
Madde 19 : YÖNETMELİK
YEDİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Madde 20 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN
Madde 21 : YÜRÜRLÜK
Madde 22 : YÜRÜTME