SMMM ve YMM Mevzuatı
 
 
SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 01/06/1989
KANUN NO : 3568
 
RESMİ G.TARİHİ : 13/06/1989
RESMİ G. NO : 20194
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 28-1
DÜSTUR SAYFA : 0297
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER 
Madde   1 : AMAÇ 
Madde   2 : MESLEĞİN KONUSU 
Madde   3 : MESLEK ÜNVANLARININ HAKSIZ KULLANILMASI  
Madde   4 : GENEL ŞARTLAR 
Madde   5 : SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OLABİLMENİN ÖZEL ŞARTLARI
Madde   6 : STAJ SÜRESİNDEN SAYILAN HİZMETLER 
Madde   7 : SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI
Madde   8 : YABANCI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER 
Madde   9 : YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR OLABİLMENİN ÖZEL ŞARTLARI
Madde 10 : YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI
Madde 11 : YEMİN
Madde 12 : TASDİK VE TASDİKTEN DOĞAN SORUMLULUK
Madde 13 : MESLEKLE İLGİLİ KONULARDA ÇALIŞTIRILMAYACAK OLANLAR
İKİNCİ BÖLÜM 
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI
Madde 14 : ODALAR, NİTELİKLERİ VE FAALİYET SINIRI 
Madde 15 : ODALARIN KURULUŞU  
Madde 16 : ODALARIN GELİRLERİ 
Madde 17 : ODALARIN ORGANLARI  
Madde 18 : ODA GENEL KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ 
Madde 19 : ODA GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 20 : ODA GENEL KURUL TOPLANTISI  
Madde 21 : ODA YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ 
Madde 22 : SEÇİLME YETERLİĞİ VE SEÇİMİN ŞEKLİ
Madde 23 : ODA YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ  
Madde 24 : TOPLANTILAR 
Madde 25 : ODA DİSİPLİN KURULU 
Madde 26 : ODA DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ  
Madde 27 : ODA DENETLEME KURULU   
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
Madde 28 : TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 
Madde 29 : BİRLİĞİN GÖREVLERİ 
Madde 30 : BİRLİĞİN GELİRLERİ   
Madde 31 : BİRLİĞİN ORGANLARI   
Madde 32 : BİRLİK GENEL KURULU   
Madde 33 : BİRLİK GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ  
Madde 34 : BİRLİK GENEL KURUL TOPLANTISI  
Madde 35 : BİRLİK YÖNETİM KURULU  
Madde 36 : BİRLİK YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ 
Madde 37 : TOPLANTILAR
Madde 38 : BİRLİK DİSİPLİN KURULU  
Madde 39 : BİRLİK DENETLEME KURULU
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 40 : ODA VE BİRLİK ORGANLARININ SEÇİM ESASLARI   
Madde 41 : ODA VE BİRLİK ORGANLARININ DENETİMİ  
Madde 42 : ODALARIN VE BİRLİĞİN YURT DIŞINDA TEMSİLİ  
Madde 43  : MESLEK SIRLARI   
Madde 44 : REKLAM YASAĞI  
Madde 45 : YASAKLAR
Madde 46 : ÜCRET   
Madde 47 : GÖREVLE İLGİLİ SUÇLAR
Madde 48 : DİSİPLİN CEZALARI
Madde 49 : CEZA HÜKMÜ
Madde 50 : YÖNETMELİKLER
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Geçici Madde 5 : 
Geçici Madde 6 :  
Geçici Madde 7 :  
Geçici Madde 8 :  
Madde 51 : YÜRÜRLÜK 
Madde 52 : YÜRÜTME