Vergi Mevzuatı  
 
827 SAYILI RIHTIM RESMİ KANUNU, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, 3074 SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU VE 79 SAYILI MİLLİ KORUNMA SUÇLARININ AFFINA, MİLLİ KORUNMATEŞKİLAT, SERMAYE VE FON HESAPLARININ TASFİYESİNE VE BAZI HÜKÜMLER İHDASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE 7.11.1984 TARİHLİ VE 3074 SAYILI, 2.3.1984 TARİHLİ VE 2985 SAYILI, 7.11.1985 TARİHLİ VE 3238 SAYILI VE 29.5.1986 TARİHLİ VE 3294 SAYILI KANUNLARIN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN 
 
KABUL TARİHİ : 14/06/1989
KANUN NO : 3571
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/06/1989
RESMİ G. NO : 20201
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 29
DÜSTUR SAYFA : 0828
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
827 SAYILI RIHTIM RESMİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Madde 1 : 
Madde 2 :
İKİNCİ BÖLÜM
5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Madde 3 : 
Madde 4 : 
Madde 5 : 
Madde 6 : 
Madde 7 :
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Madde 8 : 
Madde 9 :
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK
Madde 10 :
BEŞİNCİ BÖLÜM 
3074 SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
Madde 11 : 
Madde 12 : 
Madde 13 : 
Madde 14 :
ALTINCI BÖLÜM 
79 SAYILI MİLLİ KORUNMA SUÇLARININ AFFINA, MİLLİ KORUNMA TEŞKİLAT, SERMAYE VE FON HESAPLARININ TASFİYESİNE VE BAZI HÜKÜMLER İHDASINA DAİR KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK
Madde 15 :
YEDİNCİ BÖLÜM 
KALDIRILAN KANUN HÜKÜMLERİ
Madde 16 : 
Geçici Madde 1 :  
Geçici Madde 2 :  
Madde 17 : 
Madde 18 :