Milletlerarası Sözleşmeler  
 
NÜKLEER KAZA VEYA RADYOLOJİK ACİL HALLERDE YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİ ONAYLANMASININ UYUGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 18/01/1990
KANUN NO : 3609
 
RESMİ G.TARİHİ : 26/01/1990
RESMİ G. NO : 20414
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 29
DÜSTUR SAYFA : 0056
 
 
 
Madde 1 :    
Madde 2 :  
Madde 3 : 
SÖZLEŞME METNİ