Belediye ve İmar Mevzuatı  
 

KIYI KANUNU
   
KABUL TARİHİ : 04/04/1990
KANUN NO : 3621
 
RESMİG.TARİHİ : 17/04/1990
RESMİ G. NO : 20495
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 29-1
DÜSTUR SAYFA : 76
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : İSTİSNALAR
Madde   4 : TANIMLAR
Madde   5 : GENEL ESASLAR
İKİNCİ BÖLÜM 
KIYI, KIYI KENAR ÇİZGİSİ, SAHİL ŞERİDİ, PLANLAMA VE YAPILANMA
Madde   6 : KIYININ KORUNMASI, YAPI YASAĞI VE KIYIDA YAPILACAK YAPILAR
Madde   7 : DOLDURMA VE KURUTMA YOLUYLA ARAZİ KAZANMA VE BU ARAZİLER ÜZERİNDE 
                   YAPILABİLECEK YAPILAR
Madde   8 : SAHİL ŞERİDİNDE YAPILABİLECEK YAPILAR
Madde   9 : KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN TESPİTİ
Madde 10 : KIYI VE SAHİL ŞERİDİNDE PLANLAR
Madde 11 : KIYIDA VE DOLDURMA VE KURUTMA YOLUYLA KAZANILAN ARAZİLER ÜZERİNDE 
                  YAPILANMALARA İZİN VERİLMESİ
Madde 12 : TAPUYA ŞERH VERİLMESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KONTROL, İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI VE CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 13 : KONTROL
Madde 14 : İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI
Madde 15 : CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 16 : YÖNETMELİK
Geçici Madde : 
Madde 17 : YÜRÜRLÜK
Madde 18 : YÜRÜTME