Vatandaşlık Mevzuatı
 
 
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 
  
KABUL TARİHİ : 19/04/1990
KANUN NO : 3628
 
RESMİ G.TARİHİ : 04/05/1990
RESMİ G. NO : 20508
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 29-1
DÜSTUR SAYFA : 0095
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : AMAÇ 
Madde   2 : MAL BİLDİRİMİNDE BULUNACAKLAR 
Madde   3 : HEDİYE 
Madde   4 : HAKSIZ MAL EDİNME 
İKİNCİ BÖLÜM
MAL BİLDİRİMLERİ
Madde   5 : BİLDİRİMLERİN KONUSU 
Madde   6 : BİLDİRİMİN ZAMANI
Madde   7 : BİLDİRİMİN YENİLENMESİ
Madde   8 : BİLDİRİMLERİN VERİLECEĞİ MERCİLER
Madde   9 : BİLDİRİMLERİN GİZLİLİĞİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 10 : 
Madde 11 : GERÇEĞE AYKIRI AÇIKLAMA
Madde 12 : GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMDE BULUNMA
Madde 13 : HAKSIZ MAL EDİNME, MAL KAÇIRMA VEYA GİZLEME
Madde 14 : ZORALIM
Madde 15 : KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA
Madde 16 : TECİL, PARAYA ÇEVİRME VE ÖN ÖDEME YASAĞI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BU KANUNDA YAZILI SUÇLAR İLE BAZI SUÇLARDAN DOLAYI SORUŞTURMA USULÜ
Madde 17 : SORUŞTURMA
Madde 18 : SUÇUN İHBARI
Madde 19 : SORUŞTURMA USULÜ
Madde 20 : BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU
Madde 21 : ASKER KİŞİLERİN SORUŞTURMASI
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 22 : YÖNETMELİK
Madde 23 : KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Madde 24 : YÜRÜRLÜK
Madde 25 : YÜRÜTME