Milletlerarası Anlaşma
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE OMAN SULTALIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA KENDİ ÜLKELERİ ARASINDA VE ÖTESİNDE YAPILACAK HAVA ULAŞTIRMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN


            Madde 1.- 9 Haziran 1988 tarihinde Muskat’ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 'Ülkeleri Arasında ve Ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. 

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.