Milletlerarası Anlaşma  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE LÜKSEMBOURG BÜYÜK DÜKALIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
            Madde 1.- 12 Ekim 1988 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksembourg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlamasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.