Milletlerarası Anlaşma  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


            Madde 1.- 21 Ocak I988 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile , İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur.

            Madde 2.-  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.