Milletlerarası Anlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE POLONYA HALK CUMHURİYETİ ARASINDA CEZAİ KONULARDA KARŞILIKLI ADLİ YARDIMLAŞMA, SUÇLULARIN İADESİ VE HÜKÜMLÜLERİN NAKLİNE DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN 

            Madde 1.- 9 Ocak 1989 tarihinde Ankara’da İmzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

            Madde 2.-  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.