Milletlerarası Sözleşmeler  
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE IRAK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ VE ADLİ İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 19/04/1990
KANUN NO : 3638
 
RESMİ G.TARİHİ : 08/05/1990
RESMİ G. NO : 20512
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 29-1
DÜSTUR SAYFA : 0103
 
 
 
Madde 1 :    
Madde 2 :  
Madde 3 : 
SÖZLEŞME METNİ