İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA ÜÇ GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR 277 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR 323 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN

            Madde 1.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair 22.5.1987 tarihli ve 277 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 506 sayılı Sosyal sigortalar kanununa Bir Geçici madde Eklenmesine Dair 27.5.1988 tarihli ve 323 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin tümü yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 2.-  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.