Bakanlıklar Mevzuatı  
6760 SAYILI VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ VAZİFE VE TEŞKİLATI HAKKINDA KANUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
KABUL TARİHİ : 23/05/1990
KANUN NO : 3651
 
RESMİ G.TARİHİ : 30/05/1990
RESMİ G. NO : 20533
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 29-1
DÜSTUR SAYFA : 0214
 
 
 
Madde 1 :    
Madde 2 :  
Madde 3 :