Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
 

ADLİ SİCİL KANUNU

 
KABUL TARİHİ : 22/11/1990
KANUN NO : 3682
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/11/1990
RESMİ G. NO : 20710
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 30
DÜSTUR SAYFA : 035
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 : AMAÇ VE KAPSAM
İKİNCİ BÖLÜM
MERKEZİ, BÖLGESEL VE MAHALLİ ADLİ SİCİLLER
Madde 2 : MERKEZİ ADLİ SİCİL
Madde 3 : BÖLGESEL VE MAHALLİ ADLİ SİCİL
Madde 4 : ADLİ SİCİLE GEÇİRİLECEK BİLGİLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ADLİ SİCİL BİLGİLERİNİN VERİLMESİ
Madde 5 : ADLİ SİCİL BİLGİLERİNİ VEREBİLECEK MERCİLER
Madde   6 : ADLİ SİCİL BİLGİLERİNİ TALEP EDEBİLECEK MERCİ VE KİŞİLER
Madde   7 : BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ VE CEZAİ SORUMLULUK
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ADLİ SİCİL BİLGİLERİNİN ADLİ SİCİLDEN ÇIKARTILMASI
Madde   8 : ADLİ SİCİLDEKİ KAYDIN ÇIKARTILMASI
Madde   9 : ÖLÜM VE YAŞ SEBEBİYLE ADLİ SİCİLDEN ÇIKARILACAK VE ADLİ SİCİLDE MUHAFAZA EDİLECEK BİLGİLER
BEŞİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 10 : YÖNETMELİK
Madde 11 : BÖLGESEL VE MAHALLİ ADLİ SİCİLDEKİ ATAMALAR
Madde 12 : KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Madde 13 : YÜRÜRLÜK
Madde 14 : YÜRÜTME