iş mevzuatı
 
 
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
   
KABUL TARİHİ : 12/04/1991
KANUN NO : 3713
 
RESMİ G.TARİHİ : 12/04/1991
RESMİ G. NO : 20844
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 30
DÜSTUR SAYFA : 125
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
TANIM ve TERÖR SUÇLARI
Madde 1 : TERÖR TANIMI  
Madde 2 : TERÖR SUÇLUSU  
Madde 3 : TERÖR SUÇLARI  
Madde 4 : TERÖR AMACI İLE İŞLENEN SUÇLAR 
Madde 5 : CEZALARIN ARTIRILMASI  
Madde 6 : AÇIKLAMA VE YAYINLAMA 
Madde 7 : TERÖR ÖRGÜTLERİ  
Madde 8 : DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE PROPAGANDA
İKİNCİ BÖLÜM 
YARGILAMA USULLERİ
Madde   9 : GÖREVLİ MAHKEME  
Madde 10 : AVUKAT TARAFINDAN TEMSİL VE GÖRÜŞTÜRÜLME 
Madde 11 : GÖZETİM SÜRESİ  
Madde 12 : TUTANAK DÜZENLEYENLERİN DİNLENMELERİ 
Madde 13 : ERTELEME VE PARAYA ÇEVRİLME 
Madde 14 : MUHBİRLERİN HÜVİYETLERİNİN AÇIKLANMAMASI  
Madde 15 : MÜDAFİ TAYİNİ     
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
CEZALARIN İNFAZI
Madde 16 : CEZALARIN İNFAZI VE TUTUKLULARIN  MUHAFAZASI 
Madde 17 : ŞARTLA SALIVERİLME 
Madde 18 : CEZA VE TUTUK EVİ İNŞAATI 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 19 : ÖDÜLLENDİRME  
Madde 20 : KORUMA TEDBİRLERİ   
Madde 21 : MALUL OLANLARLA AYLIĞA MÜSTEHAK DUL ve YETİMLERE YARDIM 
Madde 22 : TERÖRDEN ZARAR GÖREN DİĞER KİŞİLERE YARDIM
BEŞİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER 
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 :  
Geçici Madde 3 :  
Geçici Madde 4 :   
Geçici Madde 5 :    
Geçici Madde 6 :   
Geçici Madde 7 :   
Geçici Madde 8 : 
Geçici Madde 9 : 
Madde 23 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 
Madde 24 : YÜRÜRLÜK 
Madde 25 : YÜRÜTME