Milli Eğitim Mevzuatı  

BAZI LİSE, OKUL VE FAKÜLTE MEZUNLARINA
UNVAN VERİLMESİ HAKKINDA KANUN


KABUL TARİHİ : 29/04/1992
KANUN NO : 3795
 
RESMİ G.TARİHİ : 12/05/1992
RESMİ G. NO : 21226
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 31-1
DÜSTUR SAYFA : 106
 

 

Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : UNVANLAR
Madde   4 : MÜHENDİSLİK PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ
Madde   5 : MÜHENDİSLİK PROGRAMLARININ UYGULANMASI
Madde   6 : YETKİ VE SORUMLULUK
Geçici Madde : 
Madde   7 : 
Madde   8 :