İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
  
ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN

 
KABUL TARİHİ : 18/06/1992
KANUN NO : 3816
 
RESMİ G.TARİHİ : 03/07/1992
RESMİ G. NO : 21273
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 31
DÜSTUR SAYFA : 0199
 

 

Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : TEMEL İLKE VE ESASLAR
Madde   4 : AYLIK GELİR VEYA GELİR PAYLARININ HESAPLANMASI
Madde   5 : YÜKSEK SAĞLIK KOORDİNASYON KURULU
Madde   6 : İL VE İLÇELERDE SAĞLIK GÜVENCESİ TESPİTİ
Madde   7 : BİLGİ İŞLEM VE ARAŞTIRMA YETKİSİ
Madde   8 : YEŞİL KARTIN VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN VERİLİŞİ
Madde   9 : MALİ KAYNAK VE ÖDEME
Madde 10 : CEZAİ MÜEYYİDELER
Madde 11 : SAKLI OLAN HÜKÜMLER
Madde 12 : YÖNETMELİK
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Madde 13 : YÜRÜRLÜK
Madde 14 : YÜRÜTME