Vergi Mevzuatı  
14.09.1999BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA KANUN 
(213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU İLE 474 SAYILI KANUNA EKLİ GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI; GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ ÜZERİNDEN ÖDENEN FONLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ; GÜMRÜK VERGİSİ HASILATI İLE FON PAYI HASILATININ DAĞILIMI; 26.01.1967 TARİHLİ VE 827 SAYILI KANUN İLE 31.10.1990 TARİHLİ VE 3675 SAYILI KANUNUN, 31.12.1960 TARİHLİ VE 193 SAYILI, 02.02.1981 TARİHLİ VE 2380 SAYILI, 07.11.1985 TARİHLİ VE 3238 SAYILI, 29.05.1986 TARİHLİ VE 3294 SAYILI KANUNLARIN BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN)


KABUL TARİHİ : 25/06/1992
KANUN NO : 3824
 
RESMİG.TARİHİ : 11/07/1992
RESMİ G. NO : 21281
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 31-1
DÜSTUR SAYFA : 0209
 
 
BİRİNCİ  BÖLÜM
VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK
Madde   1 :
İKİNCİ BÖLÜM
GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 : 
Madde   5 : 
Madde   6 : 
Madde   7 : 
ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde   8 : 
Madde   9 : 
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 : 
Madde 13 : 
DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM
HARÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK
Madde 14 : 
BEŞİNCİ  BÖLÜM
İTHALDE ALINAN VERGİ VE RESİMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 15 : 
Madde 16 : GÜMRÜK VERGİSİ HASILATININ DAĞILIMI
Madde 17 : 
ALTINCI BÖLÜM
GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ ÜZERİNDEN ALINAN FONLARINBİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 18 : 
Madde 19 : 
Madde 20 : 
Madde 21 : FON PAYI HASILATININ DAĞILIMI
Madde 22 : 
Madde 23 : 
Madde 24 : 
Madde 25 : 
Geçici Madde 1 : 
YEDİNCİ BÖLÜM
KALDIRILAN  HÜKÜMLER
Madde 26 : 
Madde 27 : 
Madde 28 :