Vergi Mevzuatı  
 
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNU, 197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, 3505 SAYILI KANUN VE 2978 SAYILI VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUN VE 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 
  
KABULTARİHİ : 26/12/1993
KANUN. NO : 3946
 
RESMİ G.TARİHİ : 30/12/1993
RESMİ G. NO : 21804 Mük.
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 33-1
DÜSTUR SAYFA : 53
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde   1 :  
Madde   2 : 
İKİNCİ BÖLÜM
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde   3 :  
Madde   4 :  
Madde   5 : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde   6 :    
Madde   7 :  
Madde   8 :  
Madde   9 :  
Madde 10 :  
Madde 11 :  
Madde 12 :  
Madde 13 :  
Madde 14 :  
Madde 15 :  
Madde 16 :  
Madde 17 :  
Madde 18 :  
Madde 19 :  
Madde 20 :  
Madde 21 :  
Madde 22 :  
Madde 23 :  
Madde 24 :  
Madde 25 :  
Madde 26 :  
Madde 27 :  
Madde 28 : 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 29 :  
Madde 30 :  
Madde 31 :  
Madde 32 :  
Madde 33 : 
BEŞİNCİ BÖLÜM
1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK
Madde 34 : 
ALTINCI BÖLÜM
197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK
Madde 35 : 
YEDİNCİ BÖLÜM
3505 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK
Madde 36 : 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
2978 SAYILI VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK
Madde 37 : 
DOKUZUNCU BÖLÜM
KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 38 :  
Madde 39 : YÜRÜRLÜK 
Madde 40 :