Sağlık Mevzuatı  
   
KOZMETİK KANUNU
     
KABUL TARİHİ : 23/02/1994
KANUN NO : 3977
 
RESMİ G.TARİHİ : 26/02/1994
RESMİ G. NO : 21861
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 33
DÜSTUR SAYFA : 0092
 

 

Madde 1 : KOZMETİĞİN TANIMI VE KAPSAMI
Madde 2 : İZİN MECBURİYETİ
Madde 3 : İZİNSİZ ÜRETİM, İTHAL VE SATIŞ
Madde 4 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 5 : YÜRÜRLÜK
Madde 6 : YÜRÜTME