YARGI MEVZUATI  
 

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET
                  MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDAN KANUN
  
KABUL TARİHİ : 08/06/1994
KANUN NO : 3996
 
RESMİ G.TARİHİ : 13/06/1994
RESMİ G. NO : 21959
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA : 134
 
 
Madde  1 : AMAÇ
Madde  2 : KAPSAM
Madde  3 : TANIMLAR
Madde  4 : YETKİ
Madde  5 : SÖZLEŞME
Madde  6 : SORUMLULUK VE TAZMİNAT
Madde  7 : SÜRE
Madde  8 : ÜCRET
Madde  9 : DEVİR
Madde 10 : KAMULAŞTIRMA
Madde 11 : GARANTİLER
Madde 12 : MUAFİYETLER
Madde 13 : SAKLI TUTULAN KANUN HÜKÜMLERİ
Madde 14 : UYGULANMAYACAK KANUN HÜKÜMLERİ
Geçici Madde 1 :
Madde 15 : YÜRÜRLÜK
Madde 16 : YÜRÜTME