Bakanlıklar Mevzuatı  
 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
(DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 13.12.1983 TARİHLİ VE 177 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN, 08.06.1984 TARİHLİ VE 206 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 23.12.1991 TARİHLİ VE 474 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ VE 24.01.1992 TARİHLİ VE 480 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 28 VE 29 UNCU MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN)

 
KABUL TARİHİ : 24/06/1994
KANUN NO : 4009
 
RESMİ G.TARİHİ : 06/07/1994
RESMİ G. NO : 21982
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 34
DÜSTUR SAYFA : 0257
 
 
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, GÖREV VE TEŞKİLAT
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde   3 : TEŞKİLAT
İKİNCİ KISIM
BAKANLIK MERKEZ VE YURTDIŞI TEŞKİLATI
Madde   4 : MERKEZ TEŞKİLATI
BİRİNCİ BÖLÜM 
BAKANLIK MAKAMI
Madde   5 : BAKAN
Madde   6 : MÜSTEŞAR
Madde   7 : MÜSTEŞAR YARDIMCISI
İKİNCİ BÖLÜM 
ANA HİZMET BİRİMLERİ
Madde   8 : ANA HİZMET BİRİMLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
Madde   9 : DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
Madde 10 : DIŞ POLİTAKA DANIŞMA KURULU BAŞKANLIĞI, STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ, 
                  TERCÜME MERKEZİ
Madde 11 : TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Madde 12 : HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Madde 13 : BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
YARDIMCI BİRİMLER
Madde 14 : YARDIMCI BİRİMLER
Madde 15 : EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Madde 16 : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 17 : PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 18 : ARŞİV VE ULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 19 : SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
Madde 20 : ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Madde 21 : ÖZEL MÜŞAVİRLİK
Madde 22 : BAKANLIK KOSİYONU
Madde 23 : YURTDIŞI TEŞKİLATI
Madde 24 : BÜYÜKELÇİ
Madde 25 : BÜYÜKELÇİLERİN GÖREVLERİNİN SONA ERMESİ
Madde 26 : DAİMİ TEMSİLCİ, DAİMİ TEMSİLCİ YARDIMCISI
Madde 27 : ÖZEL TEMSİLCİ
Madde 28 : MASLAHATGÜZAR
Madde 29 : DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERİN DİĞER MESLEK MEMURLARI
Madde 30 : ELÇİ-MÜSTEŞAR
Madde 31 : KONSOLOSLUK MEMURLARI
ÜÇÜNCÜ KISIM
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARI
Madde 32 : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURU OLMA ŞARTLARI
Madde 33 : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MESLEK MEMURLARI
Madde 34 : ADAY MESLEK MEMURU
Madde 35 : BAŞKATİPLİK VEYA KONSOLOSLUĞA YÜKSELME
Madde 36 : MESLEK MEMURLARININ UNVANLARI; ÜÇÜNCÜ, İKİNCİ VE BİRİNCİ DERECE UNVANLARA 
                  YÜKSELME
Madde 37 : İDARİ MEMURLAR
Madde 38 : HUKUK MÜŞAVİRLERİ
Madde 39 : HABERLEŞME TEKNİK PERSONELİ, UZMAN MÜŞAVİRLER
Madde 40 : DİĞER MEMURLAR
Madde 41 : SÜREKLİ MERKEZ HİZMETİ GÖREN MEMURLAR
Madde 42 : YARDIMCI HİZMETLİLER
Madde 43 : SİCİLLER
Madde 44 : KADROLAR
Madde 45 : ATAMA
Madde 46 : YURTDIŞI GÖREVLERE ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER
Madde 47 : YURTDIŞI GÖREVE ATANAMAYACAKLAR
Madde 48 : EVLENME İZNİ
Madde 49 : EŞLERİN ÇALIŞMASI YASAK İŞLER
DÖRDÜNCÜ KISIM
SORUMLULUK VE YETKİLER
Madde 50 : YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI
Madde 51 : KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
Madde 52 : BAKANLIĞIN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ
Madde 53 : YETKİ DEVRİ
BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 54 : BİNALAR; DEVLET KONUK EVLERİ
Madde 55 : OLAĞANÜSTÜ HALLER; YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREVLİLERİN İZİNLERİ; RESMİ TATİLLER
Madde 56 : MALİ HÜKÜMLER
Madde 57 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde  1 : 
Geçici Madde  2 : 
Geçici Madde  3 : 
Geçici Madde  4 : 
Geçici Madde  5 : 
Geçici Madde  6 : 
Geçici Madde  7 : 
Geçici Madde  8 : 
Geçici Madde  9 : 
Madde 58 : YÜRÜRLÜK
Madde 59 : YÜRÜTME