Ticaret Mevzuatı  
 
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 24/11/1994
KANUN NO : 4046
 
RESMİ G.TARİHİ : 27/11/1994
RESMİ G. NO : 22124
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 34-1
DÜSTUR SAYFA : 0020
 
 
 
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM 
Madde   2 : İLKELER 
Madde   3 : ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU VE GÖREVLERİ  
Madde   4 : ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU VE GÖREVLERİ 
Madde   5 : İDARİ HİZMET BİRİMLERİ   
Madde   6 : PERSONEL REJİMİ 
Madde   7 : YASAKLAR VE CEZAİ HÜKÜMLER  
Madde   8 : İDARENİN BÜTÇESİ   
Madde   9 : ÖZELLEŞTİRME FONU VE KAYNAKLARI  
Madde 10 : ÖZELLEŞTİRME FONUNUN KULLANIM ALANLARI 
Madde 11 : DENETİM 
Madde 12 : UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER 
Madde 13 : STRATEJİK KONU VE KURULUŞLAR İLE İMTİYAZLI HAKLARIN BELİRLENMESİ 
Madde 14 :YABANCILARA GAYRİMENKUL SATIŞI  
Madde 15 : KAMU HİZMETLERİNİN GÖRDÜRÜLMESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ  
Madde 16 : ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI SONUCU REKABETİN KORUNMASI 
Madde 17 : ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 
Madde 18 : ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ, DEĞER TESBİTİ, İHALE YÖNTEMLERİ 
Madde 19 : AYNİ SERMAYE KONULMASI VE HAZİNE TAŞINMAZLARININ DEVRİ 
Madde 20 : KURULUŞLARIN ANONİM ŞİRKET HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ; HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN 
                  DEVRİ  
Madde 21 : İŞ KAYBI TAZMİNATI ÖDENMESİ VE DİĞER HİZMETLERİN VERİLMESİ 
Madde 22 :KURULUŞLARDAKİ PERSONELİN NAKLİ 
Madde 23 : SOSYAL YARDIM ZAMMI 
Madde 24 : EMEKLİLİK 
Madde 25 : KADRO İHDASI 
Madde 26 : MAHALLİ İDARELERDE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI 
Madde 27 : VERGİ MUAFİYETİ 
Madde 28 :  
Madde 29 :  
Madde 30 :  
Madde 31 :  
Madde 32 :  
Madde 33 :  
Madde 34 :  
Madde 35 :  
Madde 36 :  
Madde 37 :  
Madde 38 :  
Madde 39 :  
Madde 40 :  
Madde 41 :  
Madde 42 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 
Geçici Madde 1 :  
Geçici Madde 2 :  
Geçici Madde 3 :  
Geçici Madde 4 :  
Geçici Madde 5 : 
Geçici Madde 6 : 
Geçici Madde 7 :  
Geçici Madde 8 : 
Geçici Madde 9 : 
Geçici Madde 10 : 
Geçici Madde 11 : 
Geçici Madde 12 : 
Geçici Madde 13 : 
Geçici Madde 14 : 
Geçici Madde 15 : 
Madde 43 : YÜRÜRLÜK 
Madde 44 : YÜRÜTME