Ticaret Mevzuatı  
  
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 23/02/1995
KANUN NO : 4077
 
RESMİ G.TARİHİ : 08/03/1995
RESMİ G. NO : 22221
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 34-1
DÜSTUR SAYFA : 0168
 
 
 
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR
Madde   1 :AMAÇ 
Madde   2 :KAPSAM 
Madde   3 :TANIMLAR
İKİNCİ KISIM
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE AYDINLATILMASI
Madde   4 :AYIPLI MAL VE HİZMETLER 
Madde   5 :SATIŞTAN KAÇINMA 
Madde   6 :TAKSİTLİ SATIŞLAR 
Madde   7 :KAMPANYALI SATIŞLAR 
Madde   8 :KAPIDAN SATIŞLAR 
Madde   9 :KAPIDAN SATIŞLARDA SATICININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Madde 10 :TÜKETİCİ KREDİSİ 
Madde 11 :SÜRELİ YAYINLAR 
Madde 12 :ETİKET 
Madde 13 :GARANTİ BELGESİ 
Madde 14 :TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 
Madde 15 :SERVİS HİZMETLERİ 
Madde 16 :TİCARİ REKLAMLAR VE İLANLAR 
Madde 17 :REKLAM KURULU 
Madde 18 :ZARARLI VE TEHLİKELİ MAL VE HİZMETLER 
Madde 19 :KALİTE DENETİMİ 
Madde 20 :TÜKETİCİNİN EĞİTİLMESİ
ÜÇÜNCÜ KISIM
TÜKETİCİ KURULUŞLARI
Madde 21 :TÜKETİCİ KONSEYİ 
Madde 22 :TÜKETİCİ SORUNLARI VE HAKEM HEYETİ
DÖRDÜNCÜ KISIM
YARGILAMAYA VE CEZAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 23 :TÜKETİCİ MAHKEMELERİ 
Madde 24 :ÜRETİMİN, SATIŞIN DURDURULMASI VE MALIN TOPLATILMASI 
Madde 25 :CEZA HÜKÜMLERİ 
Madde 26 :CEZALARDA YETKİ, İTİRAZ VE ZAMANAŞIMI
BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 27 :DENETİM 
Madde 28 :LABARATUVAR 
Madde 29 :ÖDENEK 
Madde 30 :DİĞER HÜKÜMLER 
Madde 31 :YÖNETMELİKLER VE DÜZENLEMELER 
Madde 32 :KALDIRILAN HÜKÜMLER 
Geçici Madde 1 : 
Madde 33 :YÜRÜRLÜK 
Madde 34 :YÜRÜTME