sermaye piyasası kurulu  
 
PATENT, FAYDALI MODEL, MARKA, COĞRAFİ İŞARETLER, ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR, YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİ, TOPTANCI HALLERİ, TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI VE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ, TÜRKİYE TURİSTİK OTELCİLER VE TURİZM İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİNİN KURULUŞU,TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ İLE GIDA KONULARININ DÜZENLENMESİNE VE TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUN İLE SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 08/06/1995
KANUN NO : 4113
 
RESMİ G.TARİHİ : 24/06/1995
RESMİ G. NO : 22323
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 34
DÜSTUR SAYFA : 0235
 
 
 
Madde 1 : AMAÇ
Madde 2 : KAPSAM
Madde 3 : İLKELER
Madde 4 : YETKİ SÜRESİ
Madde 5 : YÜRÜRLÜK
Madde 6 : YÜRÜTME