Vatandaşlık Mevzuatı  
 TÜTÜN MAMÜLLERİNİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 07/11/1997
KANUN NO : 4207
 
RESMİ G.TARİHİ : 26/11/1997
RESMİ G. NO : 22829
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 37
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde 1 : AMAÇ
Madde 2 : TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNİN İÇİLMESİ YASAKLANAN YERLER
Madde 3 : DİĞER YASAKLAR
Madde 4 : UYARILAR
Madde 5 : YASAĞA UYMAYANLAR HAKKINDA İŞLEM
Madde 6 : İDARİ PARA CEZASI
Madde 7 : ADLİ PARA CEZASI
Madde 8 : PARA CEZASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Madde 9 : YÜRÜRLÜK
Madde 10 : YÜRÜRLÜK