Mevzuat  
 
3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 60 INCI MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN
  
KABUL TARİHİ : 08/01/1997
KANUN NO : 4225
 
RESMİ G.TARİHİ : 14/01/1997
RESMİ G. NO : 22877
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 :