Mevzuat  
 
5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU MADDEYE 2 FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN
  
KABUL TARİHİ : 22/01/1997
KANUN NO : 4227
 
RESMİ G.TARİHİ : 05/02/1997
RESMİ G. NO : 22899
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 :