Mevzuat
 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE KIRGIZ CUMHURİYETİ ARASINDA KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
  
KABUL TARİHİ : 14/05/1997
KANUN NO : 4252
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/05/1997
RESMİ G. NO : 22996
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 : 
ANLAŞMA METNİ