Mevzuat
 
 
İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞMENİN OLUŞTURDUĞU DENETİM MEKANİZMASININ YENİDEN YAPILANMASINA İLİŞKİN 11 NO.LU PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN 
  
KABUL TARİHİ : 14/05/1997
KANUN NO : 4255
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/05/1997
RESMİ G. NO : 22996
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 : 
ANLAŞMA METNİ